UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Gà Thành Lộc

Địa chỉ nhà hàng: 175 Lạc Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: Hotline: 0903289577

www.quanngonhanoi.net