UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Đùi gà quay

Đùi gà quay


Đùi gà quay

Thực đơn: Các món Gà - Vịt - Ngan
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ