UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Gà quay nguyên con

Gà quay nguyên con


Gà quay nguyên con

Thực đơn: Các món Gà - Vịt - Ngan
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ