UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Rau bí xào tỏi

Rau bí xào tỏi


Rau bí xào tỏi

Thực đơn: Các món rau
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ