UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Lẩu gà ác hầm thuốc bắc

Lẩu gà ác hầm thuốc bắc


Lẩu gà ác hầm thuốc bắc

Thực đơn: Các món lẩu
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ