UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Cơm rang gà

Cơm rang gà


Cơm rang gà

Thực đơn: Các món cơm canh
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ