UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Xôi gà

Xôi gà "Không lối thoát"


Xôi gà "Không lối thoát"

Thực đơn: Các món cơm canh
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ