UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Gà rang muối

Gà rang muối


Gà Rang Muối

Thực đơn: Các món lẩu
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: 320