UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Bia Sài Gòn

Bia Sài Gòn


Thực đơn: Thực đơn đồ uống
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: 20