UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Hotline: 093 639 2942
Mr Dũng: 093 639 2942

Thực đơn

Salad rau diep

Salad rau diep


Salad rau diep - Nhà hàng Gà thành lộc

Thực đơn: Các món khai vị
Cung cấp: Gà Thành Lộc
Đơn giá: Liên hệ